“ØRENLYD ​klassisk – romantisk – nyt”

Læs alt om årets festival! 

 

Ensemblechef Claus Due præsenterer årets festival således:

 

“ØRENLYD ​klassisk – romantisk – nyt”
Festivalens overskrift kan tolkes på flere måder: At få ørenlyd er ofte noget, man skal tilkæmpe sig. Musikken i årets festival har det til fælles at musikken, dens komponister, dens vej til publikum, altså dens vej til at blive kendt og anerkendt kan have været eller er en kamp om at få ørenlyd.

”Ørenlyd” har i udvælgelsen af programmerne haft det klare mål, at musikken skal kunne stå alene uden filter mellem den klingende musik, og det øre som skal modtage den. Relationerne mellem musikken og publikum er det altafgørende mål for årets festival.

Der bliver med andre ord tale om en festival med kendt musik, som allerede har vist sin styrke, om musik som stadig kæmper og om musik, som er så ny at den og dens komponister kæmper hårdt og med stor energi for at finde sin retmæssige plads i publikums bevidsthed og i fremtidens repertoire.

Gnisterne kommer til at springe når modsætningerne og samspillet mellem nyt og gammelt, kendt og ukendt, voldsomt og blidt mødes i årets festival. Vi har som sædvanligt inviteret både solister og foredragsholdere til at give publikum en helt særlige oplevelse i de smukke omgivelser på Fuglsang og i KUMUS.

 

Festival 2018

Læs alt om årets festival!