Dannelsesrygsækken

Lolland og Guldborgsund Kommunes kultur- og fritidsforvaltning og skole- og dagtilbudsforvaltning er endnu engang gået sammen for, at støtte op om børn og unges kulturelle dannelse. Efter sommerferien 2019 skal godt og vel 9.500 børn fra Lolland og Guldborgsund Kommunes kommunale dagtilbud og folkeskoler nemlig have obligatoriske kunst-, kultur og naturoplevelser på skemaet. Tiltaget kaldes ’Dannelsesrygsækken’.

 

 

”Dannelsesrygsækken sikrer, at ALLE børn møder en bred palet af kunst, kultur, musik og natur. Udover at det vil sikre at vores børn får fantastiske kulturoplevelser, er det også mit håb, at vi kan så nogle frø hos børnene, så vi også kan få flere børn i gang med musikken, kulturen og naturen. ” Udtaler Tine Vinther Clausen, der er formand for Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune.

 

Til april 2020 kommer 35 1. klasser fra Lolland og Guldborgsund Kommuner forbi Ensemble Storstrøm til KLASSISK MUSIK I KUMUS.