Oliver Tordendahl

Foto Alexander Banck-Petersen

 

Oliver Tordendahl er 23 år og studerer komposition på MGK Hovedstaden. Han har komponeret et stykke til Ensemble Storstrøm, og fortæller her om sin komposition og hvordan det har været at skrive for Ensemblets besætning.

 

Ensemble Storstrøm består jo først og fremmest af et fantastisk instrumentarium, som er dejligt at arbejde med da det rummer mange af orkesterets klange, som giver rig mulighed for spændende klangflader.

 

At komponere for ensemblets besætning har været ret fedt. Man arbejder med de her 8 solister som udgør ensemblet, og man søger hele tiden i sit arbejde at finde den rigtige balance i instrumenternes solistiske udtryk, inden for rammerne af ens komposition. Man er også nød til at tage nogle valg, selvfølgelig ud fra hvad man vil med sin musik, men også i respekt for ensemblets sammensætning og det at man har 8 solister til rådighed. I min komposition afspejler det sig mest i harpen og fløjten.  Jeg havde en ide med nogle statiske klangflader der ændrer sig en smule, som så bliver brudt af nogle korte melodiske forløb. De forløb har jeg lagt i harpen og fløjten, som fremstår mere solistiske end for eksempel bratschen, i min komposition.

 

I min komposition arbejder jeg med “Rum” der opstår og forsvinder, udvider sig over tid, for så at trække sig sammen igen og til sidst helt at ophøre.

Jeg bruger en forholdsvis stram struktur ud fra en talrække, med pauser og stilhed, som et vigtigt element i kompositionen.

Det melodiske materiale i kompositionen er ydmygt, og består af små fraser der bryder den klangflade “Rummet” er ugjort af. I takt med at rummene udvides, ekspanderes det melodiske materiale langsomt, og akkumulerer hen imod noget. Stykket har en form for nostalgisk søgen efter den stilhed, det starter og slutter med.”