Hvem betaler driften af ensemblet?

Foto: Stéphane Tran Ngoc

 

Ensemble Storstrøm er ofte udfordret på økonomien...

 

Et klassisk ensemble bestående af 8 fuldtidsansatte musikere samt en administration er ganske omkostningtungt at drive.

Og på trods af pæne egenindtægter i form af undervisningshonorarer, koncertindtægter, fondsstøtte, cd-salg og andet er det nødvendigt med et offentligt driftstilskud.

 

Stat og involverede kommuner deler - læs her hvordan det hænger sammen.