Sommermusik på Fuglsang 2017 - "Wien - Paris - Fuglsang"

 

 

Ensemblechef Claus Due præsenterer årets festival:

 

Vi ønsker med ”Sommermusik på Fuglsang 2017” at se de musikalske udtryk efter i sømmene.
De udtryk som omgiver os og som har skabt de musikalske traditioner og det musikliv der fremover skal være bærende for den
musikalske kultur i KUMUS på Fuglsang.

 

Musikken fra de to store musikalske kraftcentre Wien og Paris har naturligvis været med til at give Fuglsang Herregård sit helt enestående musikalske ry.

 

Wien er i festivalens programmer repræsenteret af nogle af musikhistoriens største komponister: Joseph Haydn, W.A. Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert og Johannes Brahms.
Desuden en afstikker til den “anden Wienerskole” repræsenteret ved Arnold Schönberg og Anton Webern.

 

Ensemble Storstrøms unikke sammensætning af instrumenter gør det oplagt at spille fransk musik. Derfor er Paris blevet festivalens andet geografiske nedslagspunkt. Der er værker af Pierre Boulez, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, Francis Poulenc, Francois Devienne, Claude Debussy og en helt nyskrevet fagotkoncert af Suzanne Giraud tilegnet ensemblets fagottist Gunnar Eckhoff.

 

At vælge mellem alle de danske komponister som er og har været en del af musikken på Fuglsang, er en svær opgave. Den værkliste, som blev udarbejdet i forbindelse med ensemblets 25 års jubilæum, indeholder ca. 100 værker, som ensemblet selv har bestilt - langt overvejende hos danske komponister.
Ved årets festival er valget faldet på værker og arrangementer af Per Nørgård, Karl Aage Rasmussen, John Frandsen, Erik Bach og
Niels Rosing-Schow.

 

Festivalen 2017 kunne også have fået titlen: ”Mangfoldighed – variation - inspiration”

 

Programmet er på alle måder fremadskuende. Det er bygget op, så det viser spændvidden i Ensemble Storstrøms kommende aktiviteter. Nyt og gammelt blandes, originalmusik og arrangementer for ensemblets besætning er på programmet, stilarterne sættes op overfor hinanden.
Der er musik for alle - også for børn og unge.

 

Der er inviteret kunstnere fra andre genrer – skuespiller Jens Andersen og sanger Peter Abrahamsen – og flere kommer til.

 

De for festivalen så traditionsrige foredrag får i år karakter af egentlige workshops, som både musik-professionelle og lægfolk kan have glæde af. Vi har inviteret professor Tim Frederiksen og hjerneforsker og musiker Peter Vuust til at komme og fortælle om deres arbejde med musikpædagogik på højeste niveau, musiks indvirkning på børns læring, og noget så simpelt og naturligt som velvære og musikoplevelse.

 

Festivalen er visitkort for Ensemble Storstrøms centrale aktiviteter: ”Kammermusik – formidling – publikumsudvikling”

 

Se alt om festivalen, programmer, billetter, begivenheder etc. via menuen til venstre.