Sommermusik på Fuglsang 2019

 

 

 

Ensemblechef Claus Due præsenterer årets festival således:

 

Koncertsalen i KUMUS på Fuglsang har nu manifesteret sig som et koncertsted af meget høj klasse. Husets logistiske indretning og koncertsalens akustik har vist sig at være idéel til alle de formål, som netop er tiltænkt huset.

 

 

 

Titlen på festivalen 2019 er:

 

” Klassisk – romantisk – nyt”

 

For Ensemble Storstrøm er det vigtigt hele tiden at have for øje, hvor det er vi musikalsk stammer fra, hvad vi bidrager med i vores egen tid, og hvordan vi kan give musikken videre til eftertiden.

 

For Ensemble Storstrøm er den måde, vi spiller og formidler musik på i konstant udvikling og forandring, men solidt forankret i fortiden og med klare visioner for fremtidens musikliv.

 

Den gamle/kendte musik spilles på nye måder, værkerne sættes sammen i nye konstellationer, der kommer hele tiden nye værker til, og komponister og musikere udvikler hele tiden nye udtryk.

 

Man kunne på den baggrund også have valgt festivalens koncert lørdag aften som signaturprogram:

 

”MUSIK PÅ MUSIK”

 

Al musik har en klang af fortid, nutid og fremtid.

 

En konsekvens heraf er, at vi altid stiller os det for al kunst vigtige spørgsmål: Hvad nu?

 

Det handler ikke om at gøre det ”rigtige” eller tilpasse os til en særlig tidsånd. Det handler altid om størst mulig musikalsk oplevelse for publikum, en oplevelse som altid skal være bekræftende såvel som udfordrende. Når vi holder festival, er det derfor vigtig for ensemblet, at det er den musikalske kvalitet, i hvilken tidsmæssig og stilistisk iklædning musikken end må have, der er altafgørende.

 

Se alt om festivalen, programmer, billetter, begivenheder etc. via menuen til venstre.