Om Ensemble Storstrøm

Musikerne fra Ensemble Storstrøm set i profil på Fuglsang Kunstmuseum

 

 

Profil og repertoire

Ensemble Storstrøm arbejder innovativt, grænsesøgende og meget alsidigt. Dels hvad angår genre og repertoire, dels hvad angår musikdramatiske projekter og dels hvad angår engagement i formidling - det sidste ikke mindst rettet mod børn og unge.

 

Ensemblet arbejder næsten altid uden dirigent og har derfor gennem de mange år oparbejdet en stærk og yderst kompetent kammermusikalsk kultur der muliggør gennemarbejdede fortolkninger af endog særdeles krævende værker. Resultatet er som oftest stærke og meget nærværende oplevelser for publikum.

 

Tilknytningen af en kunstnerisk rådgiver er væsentlig for ensemblet og har været det i mange år. Der kan være tale om en komponist, musiker, teoretiker, dirigent eller noget helt andet. Det vigtige er, at vedkommende forstår at inspirere ensemblet og ikke mindst ensemblets programudvalg til uafladeligt at søge nye veje og forfine de allerede betrådte.

 

Mindst ligeså vigtig er ensemblets muligheder for løbende at søge samarbejde med kvalificerede gæster - enten som medlemmer af ensemblet på instrumenter som ensemblet ikke selv besidder eller som solister i specifikke projekter.

Ensemblet har også stor succes med at tilknytte markante personligheder i arbejdet med formidling til børn og unge.

 

Klang og instrumenter

Den unikke instrumentsammensætning giver ensemblet en helt særlig klang der har inspireret mangfoldige komponister og arrangører til at skrive specielt til ensemblet - læs mere om baggrunden her.

Specielt tilknytningen af en fast harpenist har været med til at give ensemblet identitet og tiltrækker sig særligt fokus fra ikke mindst koncertarrangører og publikum.

Ensemblets sammensætning motiverer endvidere til at dele sig og spille i mindre grupper på kryds og tværs af de traditionelle skel. 

 

Opgaver

Ensemble Storstrøms formål er "at formidle og fremføre et varieret koncertprogram af høj kunstnerisk kvalitet samt at medvirke til at fremme kvalitet og mangfoldighed i musiklivet." 

I forsøget på at efterleve dette formål løser ensemblet en lang række opgaver primært i Kulturregion Storstrøm. I flæng kan nævnes:

  • Koncerter med kammermusik
  • Undervisning og workshops på MGK og musikskoler i regionen
  • Samarbejde med regionens andre kulturinstitutioner
  • Musikdramatiske produktioner - også for børn og unge
  • Festivalen "Sommermusik på Fuglsang" - siden 2001
  • Udvikling og opsøgning af nye publikumsgrupper - ikke mindst i landdistrikterne
  • Udvikling af koncertform og formidling til publikum

  

Historie

Ensemble Storstrøm fylder 25 år i 2016.

I slutningen af 1980'erne ønskede Storstrøms Amt at oprette et klassisk MGK (Musikalsk Grundkursus) og ansøgte staten herom. Kravet fra staten var, at det skulle følges af et basisensemble på 10 musikere, primært for at kunne tilbyde lokale lærerkræfter.

Man enedes i 1990 om en model, hvor MGK blev oprettet i Nykøbing Falster og et klassisk Basisensemble (på i første omgang 6 musikere) blev etableret med Storstrøms Amt som medejer og primært virkefelt. Svend Aaquist blev udpeget som koordinator af fødselsprocessen og som ensemblets første leder.

 

I 1996 modtog ensemblet Musikanmelderringens Kunstnerpris.

I 1997 flyttede ensemblet (nu under Finn Hansens ledelse) fra Musikskolen i Nykøbing F. til Herregården Fuglsang.

Ikke blot kom musikere og administration således under samme tag, men tilstedeværelsen og arbejdet i de historiske lokaler skulle vise sig at få overordentlig stor betydning for ensemblets identitet og udvikling.

10-12 år efter fulgte så "den store krise", hvor kommunalreformen nær havde taget livet af ensemblet.

Men til alt held lykkedes det ved fremsynede politikeres mod og ensemblets vilje og kampgejst at få en løsningsmodel forhandlet på plads, så ensemblet kunne fortsætte sin virksomhed - nu i kommunalt regi.

2016 - 25-året for ensemblets fødsel - blev så året, hvor Ensemble Storstrøm kunne tage den nyrenoverede forpagterbolig (nu kaldet "KUMUS") ved Herregården Fuglsang i brug og således markere starten på en ny epoke med øget samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og udviklingen af et egentligt Kulturcenter Fuglsang som en væsentlig prioritet.

 

Klik her og læs programbogen fra "Sommermusik på Fuglsang 2016" der indeholder interessante historiske artikler med personlige beretninger og lykønskninger fra bl.a. tidligere ledere.

 

 

 

 

CD-oversigt

Se oversigten over alle ensemblets CD-udgivelser gennem årene.

Nyttige links til lytning, download og køb.