Institutionens organisatoriske forankring

 

 

Ensemble Storstrøm er skabt og funderet som en selvejende institution.


Der findes derfor et sæt vedtægter der danner den organisatoriske og juridiske baggrund for ensemblets virksomhed.

 

Øverst i hierarkiet er bestyrelsen ansvarlig for ensemblets virksomhed.

 

Bestyrelsen udgiver hvert år en årsrapport der redegør for institutionens virke og økonomiske situation.

 

De grundlæggende vilkår for institutionens virke og økonomi er beskrevet i rammeaftalen mellem ensemblet, staten og de tilskudsgivende kommuner.

 

Bestyrelsen