Til vennerne 21. april 2017

GENERALFORSAMLING i
Ensemble Storstrøms VENNEFORENING.

Onsdag den 10. maj 2017!

i KUMUS

www.ensemblet.dk

GENERALFORSAMLING

Kære venner

Ensemble Storstrøms Venneforening & Ensemble Storstrøm vil hermed invitere medlemmer til et par forrygende timer i hinandens selskab.

ONSDAG DEN 10. MAJ 2017 KL. 14.00 - 16.00

Vi starter i KUMUS-salen med Musik skal der til!
Sammen med Ulla Britt Simonsen har Ensemble Storstrøm udviklet et musikalsk tilbud til de helt små – børnehaver til børnehaveklasse.

Musik skal der til, helt fra begyndelsen.
Musik og lyd omgiver os fra vi er helt små. Men hvordan er det nu lige, vi for første gang oplever, at lydene bliver til musik, og musikken bliver til en del af vores hverdagsoplevelser. Det viser Ulla Britt Simonsen og Ensemble Storstrøm, når vi sammen fortæller en række små historier, hvor musikken understøtter fortællingen.

Vi møder Griegs trolde, Saint Saëns svane, en sovende pianist; Jakob (gæt selv hvilken musik der bliver spillet her). Vi hører hvordan dyr kan beskrives i musik. Og børnene kommer i cirkus og oplever musikerne og deres instrumenter på en helt nye måder.

Ulla Britt Simonsen

kl. 14.45 - 15.15

Dagsorden generalforsamling

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
  På valg er Lotte Bech og Birte Tørnquist (begge modtager gerne genvalg).
  Kirsten Frøslund og Peter Flittner ønsker at træde ud af bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmer (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 7. Eventuelt

 

kl. 15.15 - 16.00 Kaffe og kage, som venneforeningen er vært ved.
Imens kaffen og kagen nydes, vil Claus Due fortælle om hvad der er sket siden sidst - og nok mest; hvad sker der i fremtiden.
Helle Vissing vil informere om mulighederne ved den kommende festival- Sommermusik på Fuglsang 24.- 27. august.

 

Tilmelding

Af hensyn til arrangementets omfang, vil vi bede om tilmelding senest 1/5. Det kan ske:
- pr. telefon til kontoret 2967 1002 eller
- pr. mail hv@ensemblet.dk

MEDLEM

Har man endnu ikke fået meldt sig ind eller betalt sin kontingent, så kan man stadig nå at få det gjort.

Det koster kr. 100,- pr. pers. om året.
Beløbet kan indbetales til Jyske Bank, reg nr 0704, konto nr 0002879522
Husk at angive dit navn på indbetalingen!

Alternativt kan du medbringe kontanter, og betale til et af medlemmerne fra Ensemble Storstrøms Venneforenings bestyrelse, som er til stede på dagen.

Har du spørgsmål til ovenstående eller til bestyrelsen, findes kontaktoplysninger her på vores hjemmeside.
På hjemmesiden finder du også indmeldelsesblanket, som kan sendes til familie og venner samt referater fra tidligere bestyrelsesmøder og foreningens vedtægter.

Vil du gerne printe denne side ud, kan den hentes i PDF-format her.

Ensemble Storstrøm
KUMUS
Nystedvej 73C
DK - 4891 Toreby L.

Tlf.: (+45) 29 67 10 02

Email: info@ensemblet.dk

Afmeld