Til vennerne 15. maj 2018

HUSK AT TILMELDE DIG
GENERALFORSAMLING i
Ensemble Storstrøms VENNEFORENING.

Du kan godt nå at gøre det i dag eller i morgen tidlig.www.ensemblet.dk

GENERALFORSAMLING

Kære venner

Ensemble Storstrøms Venneforening & Ensemble Storstrøm vil hermed invitere medlemmer til et par forrygende timer i hinandens selskab.

TORSDAG DEN 24. MAJ 2018 KL. 14.00 - 16.00

Kl. 14.00 - 14.45

Vi starter i KUMUS-salen med HAVEN!
Hvis vejret byder til det, så starter vi udenfor i haven - med fortællinger om Kirsten-Havekone, Spring-Sofie og Møg-Petter. De er alle tre opdigtede personer, men kunne godt have været blandt de mange tjenestefolk, der i gamle dage skulle til for at drive en herregård som Fuglsang.

Efter fortællingerne går turen ind i KUMUS til en nutidig musikalsk fortælling, som illustrer historierne, vi lige har hørt. Komponisten Hanne Tofte Jespersen har komponeret en række "hørebilleder", hvor musikerne fra Ensemble Storstrøm giver historierne fra haven et musikalsk udtryk.

Sluttelig på HAVEN, vil Claus Due fortælle hvordan projektet HAVEN-tre fortællinger er blevet til og om denne form for formidling til børn og unge og samarbejdet med Museum Lolland-Falster og Fuglsang Kunstmuseum.

 

kl. 14.45 - 15.15

Dagsorden generalforsamling

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
    På valg er Dorthe Jørgensen, Kirsten Rasmussen og Henning Kamper (alle modtager gerne genvalg).
    Forslag fra medlemmer (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
  6. Eventuelt

 

kl. 15.15 - 16.00 Kaffe og kage, som venneforeningen er vært ved.
Imens kaffen og kagen nydes, vil Claus Due fortælle om hvad der er sket siden sidst - og nok mest; hvad sker der i fremtiden.
Helle Vissing vil informere om mulighederne ved den kommende festival- Sommermusik på Fuglsang 23.- 26. august.

 

Tilmelding

Af hensyn til arrangementets omfang, vil vi bede om tilmelding senest 18/5.
Det skrev vi ud i sidste uge, men vi vil også gerne have dig med, så skynd dig at melde dig til. Gør det i dag eller senest i morgen tidlig.

Det kan ske:
- pr. telefon til kontoret 2967 1002 eller
- pr. mail hv@ensemblet.dk

MEDLEM

Har man endnu ikke fået meldt sig ind eller betalt sit kontingent, så kan man stadig nå at få det gjort.

Det koster kr. 100,- pr. pers. om året.
Beløbet kan indbetales til Nordea, reg nr 2521, konto nr 4394 152 817

OBS det er nyt kontonummer!
Husk at angive dit navn på indbetalingen samt din email-adresse i det ekstra beskedfelt!

Alternativt kan du medbringe kontanter, og betale til et af medlemmerne fra Ensemble Storstrøms Venneforenings bestyrelse, som er til stede på dagen.

Har du spørgsmål til ovenstående eller til bestyrelsen, findes kontaktoplysninger her på vores hjemmeside.
På hjemmesiden finder du også indmeldelsesblanket, som kan sendes til familie og venner samt referater fra tidligere generalforsamlinger og foreningens vedtægter.

Vil du gerne printe denne side ud, kan den hentes i PDF-format her.

Ensemble Storstrøm
KUMUS
Nystedvej 73C
DK - 4891 Toreby L.

Tlf.: (+45) 29 67 10 02

Email: info@ensemblet.dk

Afmeld