Til vennerne 2. maj 2019

HUSK AT TILMELDE DIG
GENERALFORSAMLING i
Ensemble Storstrøms VENNEFORENING.

www.ensemblet.dk

GENERALFORSAMLING

Kære venner

Ensemble Storstrøms Venneforening & Ensemble Storstrøm vil hermed invitere medlemmer
til et par forrygende timer i hinandens selskab.

ONSDAG DEN 22. MAJ 2019 KL. 14.00 - 16.00

Kl. 14.00 - 14.30 Generalforsamling

Dagsorden generalforsamling

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
    På valg er Carsten Aner, Linda Morgan-Fisher og Birte Tørnqvist (alle modtager gerne genvalg).
  6. Forslag fra medlemmer (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
  7. Eventuelt

kl. 14.30 - 15.00 I salen med Ensemblet.

kl. 15.00 - 16.00 Kaffe og kage, som venneforeningen er vært ved.
Imens kaffen og kagen nydes, vil Claus Due fortælle om hvad der er sket siden sidst - og nok mest; hvad sker der i fremtiden.
Helle Vissing vil informere om mulighederne ved den kommende festival- Sommermusik på Fuglsang 23.- 25. august.

 

Tilmelding

Af hensyn til arrangementets omfang, vil vi bede om tilmelding senest 13/5.
Det kan ske:
- pr. telefon til kontoret 2967 1002 eller
- pr. mail hv@ensemblet.dk

 

Vil du gerne printe denne side ud, kan den hentes i PDF-format her.

MEDLEM

Har man endnu ikke fået meldt sig ind eller betalt sit kontingent, så kan man stadig nå at få det gjort.

Det koster kr. 100,- pr. pers. om året.
Beløbet kan indbetales til Nordea, reg nr 2521, konto nr 4394 152 817

Husk at angive dit navn på indbetalingen samt din email-adresse i det ekstra beskedfelt!

Alternativt kan du medbringe kontanter, og betale til et af medlemmerne fra Ensemble Storstrøms Venneforenings bestyrelse, som er til stede på dagen.

Har du spørgsmål til ovenstående eller til bestyrelsen, findes kontaktoplysninger her på vores hjemmeside.
På hjemmesiden finder du også indmeldelsesblanket, som kan sendes til familie og venner samt referater fra tidligere generalforsamlinger og foreningens vedtægter.

Ensemble Storstrøm
KUMUS
Nystedvej 73C
DK - 4891 Toreby L.

Tlf.: (+45) 29 67 10 02

Email: info@ensemblet.dk

 

Facebookikon

Afmeld