12. maj 2020

......fra formanden for
Ensemble Storstrøms Venneforening

www.ensemblet.dk

Kære alle medlemmer i Ensemble Storstrøms Venneforening !

Her kommer et lille skriv fra Ensemble Storstrøms Venneforenings bestyrelse.

Betingelserne for afholdelse af vores årlige generalforsamling er som bekendt ikke til stede, så derfor udskydes denne begivenhed indtil videre. Så snart der åbnes for en forsvarlig måde at mødes på, så vender vi tilbage med tidspunkt, dagsorden og program til afholdelse af vores generalforsamling jvnf. vores vedtægter.

Det er vores håb, at I alle har det godt og passer godt på jer selv og hinanden.
Vi savner alle at kunne få også musikalske oplevelser live, og som det fremgår af ES hjemmeside, så er vores dygtige kammermusikere også hungrende efter at komme i gang på normal vis.

Til slut en lille reminder fra vores kasserer Carsten Aner, som gerne ser indbetaling fra de sidste kontingentindbetalinger for 2020 a´100 kr. fra de medlemmer, som endnu ikke har nået det.
Dette kan foretages på reg.nr. 2521, kontonr. 4394152817 - husk også at påføre jeres navn og email (i beskedfeltet) ved indbetalingen.
Spørgsmål vedr. kontingent henvises til carstenaner@hotmail.com.

Venlig musikhilsen
Henning Kamper
Formand for Ensemble Storstrøms Venneforening

 

Ensemble Storstrøm
KUMUS
Nystedvej 73C
DK - 4891 Toreby L.

Tlf.: (+45) 29 67 10 02

Email: info@ensemblet.dk

 

Facebookikon

Afmeld